Eigenaar: Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant

Omschrijving
De provincie Noord-Brabant heeft diverse verkeersmodellen ter beschikking gesteld voor de hackaton. Deze data bevindt zich veelal in GIS bestanden die je kunt openen met een GIS pakket (bijv. het open source pakket qGIS http://qgis.org/nl/site/ ). Het betreft de volgende datasoorten:

 • Sociaal economische gegevens (SEG):
  shapefiles nrm2010 en nrm2030 met grovere NRM zonering waarin inwoners, arbeidsplaatsen en leerlingplaatsen opgenomen zijn.
 • Riteinden (Excel):
  riteindmodel 2010+2030: aantal vertrekken en aankomsten per zone om de verkeersgeneratie te duiden
 • Matrices:
  per dagdeel de herkomsten en bestemmingen van auto, vracht over de jaren 2010 en 2030 van en naar elke zone (3321 in totaal)
 • Wegvakbelastingen:
  omgang sommatie wegvakbelastingen auto. Om tot een totaal van motieven te komen , sommeer de eerste cijfers van de 6 cijferige reeks (zijnde: werk, zakelijk, overigtotaal), om te komen tot etmaal belastingen, sommeer de 3de reeks cijfers (zijnde OS, RD, AS)

Om de datasets te verkrijgen of vragen te stellen kun je terecht op https://www.challengetalk.org/nextmobility/channels/town-square