foto_hans

Must-read: Informatierevolutie zet mobiliteit op z’n kop

Auteur: Amanda Verdonk

‘We zitten middenin een informatierevolutie,’ betoogt Hans Brouwhuis van NXP. Bij de Eindhovense chipmaker zet hij zich al ruim dertig jaar in voor innovatie en de relatie met de regio. De huidige ‘hyperconnectivity-golf’ zorgt voor nieuwe, flexibele en integrale vormen van mobiliteit. Brabant moet zorgen voor een ecosysteem waarin deze initiatieven succesvol kunnen opbloeien.

Wat doet NXP precies?

De huidige ‘hyperconnectivity-golf’ zorgt ervoor dat heel veel devices, zoals smartphones, auto’s, koelkasten en lantaarnpalen aan het internet worden gekoppeld. Hierdoor komt veel data beschikbaar en dat brengt een informatierevolutie op gang. De impact daarvan is enorm. NXP maakt onder andere de onderliggende infrastructuur voor deze hyperconnectivity. Denk aan chips, sensoren en zenders. Slimme mobiliteit is een van de markten waar onze technologie wordt gebruikt, evenals slim energiemanagement en e-health.

Hoe gaat deze hyperconnectivity het autorijden veranderen?

Door die verbondenheid worden auto’s deel van een mobiliteitsplatform. In de regio Eindhoven zijn we bijvoorbeeld een van de initiatiefnemers van het VIBe-project. We hebben een vloot van een kleine honderd elektrische auto’s beschikbaar voor regionale innovatie. Die met het internet verbonden auto’s vormen samen een living lab; bedrijven in de regio kunnen er gebruik van maken om applicaties te ontwikkelen. Dat kan van alles zijn; apps die automobilisten en lifters met elkaar in contact brengen, betere routebegeleiding, het meten van schokbreker-uitslagen voor slim onderhoud aan wegen of systemen om auto’s als treintjes te laten rijden. Als al die data toegankelijk is, dan heb je zo honderden veelbelovende apps bedacht. Dit living lab is een van de vormen die wij gebruiken om onze omgeving te helpen en bewust te maken wat het betekent om in deze nieuwe wereld te innoveren. Daarnaast willen we dat onze medewerkers in groene auto’s gaan rijden en meer samen rijden.

Krijgt het openbaar vervoer last van de opkomst van de slimme en schone auto?

Ik denk dat elke modaliteit zijn waarde in de markt heeft. Omdat het OV behoorlijke investeringen vraagt, heb je grote volumes nodig om uit de kosten te komen. De flexibiliteit van het huidige OV is beperkt omdat je vooraf keuzes moet maken en grote groepen mensen moet samenbrengen om samen te reizen (in een bus, trein, vliegtuig) op vooraf gedefinieerde tijdstippen en opstappunten. Er ontstaan nu nieuwe, flexibelere systemen op basis van apps die integraal mobiliteit aanbieden. Je geeft je reiswensen op in een applicatie en daar rolt een advies uit. Naast eigen fiets en auto worden trein en bus integraal meegenomen in het vervoersaanbod en kun je eventueel plaatsen reserveren. De gebruiker heeft daardoor een beter overzicht en kan veel eenvoudiger keuzes maken. Niet alleen de zakelijke wereld biedt die opties aan, ook de particulier kan zijn diensten of spullen aanbieden op deze marktplaats, in vormen die je ook ziet bij Airbnb en Uber. Zo ontstaat er langzaam maar zeker een marktplaats van mobiliteit. Dat is een ingrijpende verandering die in de beginfase veel onzekerheid creëert: werkt het wel? Van het OV weet je hoe het werkt. Als je een contract met een particulier aangaat is dat minder duidelijk. Dat kunnen we wellicht oplossen op de manier zoals veel marktplaatsen het nu doen, bijvoorbeeld doordat je iemand kan beoordelen of ‘liken’.

Wat kunnen Brabantse overheden en bedrijven doen om deze transitie te bevorderen?

De overheid moet een ecosysteem stimuleren waarin bedrijven en onderwijsinstituten eenvoudig toegang krijgen tot informatie uit verschillende domeinen en gebruikers om hun apps te kunnen ontwikkelen. De overheid moet geen speler op de markt worden, maar de enabler. De markt van apps is namelijk een slagveld; minder dan 5% van de apps haalt de eindstreep. De overheid kan zelf informatie beschikbaar stellen en een beperkte hoeveelheid apps aanbieden voor overheidsdiensten. Veel bedrijven staan te trappelen om apps te bouwen maar ze kunnen niet bij de informatie of die is te duur. Dit vergt veel ondernemerschap van de overheid. Maar bedrijven moeten zich ook realiseren dat je je niet kunt permitteren om een eigen gesloten ecosysteem in de lucht te houden zonder grote volumes in snel bewegende markten. De kunst is om bestaande geaccepteerde ecosystemen te adopteren en zeer waardevolle functies toe te voegen en anderen toe te laten. Hang dus gewoon een krachtig ecosysteem (zoals iOS of Android) aan de muur van de klant zodat deze zijn verwarming kan bedienen en andere functionaliteit zelf toe kan voegen, zoals een app voor het ontdooien van de auto in de winter. En ga dus niet zelf een tablet ontwikkelen, maar sta toe dat een klant zijn eigen tablet in zijn auto kan gebruiken om de meest geschikte navigatie-apps te kunnen draaien, bijvoorbeeld voor het vinden van elektrische laadstations.

Is Brabant belangrijk voor NXP?

Niet zozeer qua afzetmarkt, maar wel als het gaat om de medewerkers, het aanwezige ecosysteem en onze nalatenschap. We voelen dan ook een sterke sociale verantwoordelijkheid. We zijn bijvoorbeeld bezig om een digitale sociale marktplaats in te richten. Daarmee willen we de koppeling leggen tussen maatschappelijke instellingen die behoefte hebben aan kennis en capaciteit en vrijwilligers in het bedrijfsleven. Daarnaast proberen we bij te dragen aan het verbeteren van het innovatie-ecosysteem. Als je namelijk een goed ecosysteem weet te onderhouden, dan kan de regio voldoende talent aantrekken zodat grote bedrijven zoals NXP, ASML en Philips in de regio kunnen blijven.

CV

Hans Brouwhuis is als site manager bij NXP sinds 2010 verantwoordelijk voor het MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Ook houdt hij zich bezig met sociale innovaties zoals slimme mobiliteit, slim leren en slimme sociale matchmaking tussen bedrijven en maatschappelijke instellingen. Hans werkte van 1984 tot medio 2016 in verschillende posities in het business management en R&D (research en ontwikkeling producten) domein bij Philips en NXP. Hij studeerde werktuigbouwkunde en daarnaast natuurkunde en informatica aan de Universiteit Twente.