maarten-neeskens

Must-read: Één app voor de ultieme reisvrijheid

Auteur: Amanda Verdonk

Al je vervoer regelen met één app, zo ziet mobiliteitsondernemer Maarten Neeskens de toekomst. Hij werkt aan een platform dat mensen meer reisvrijheid geeft en de kosten van verschillende vervoersvormen inzichtelijk en vergelijkbaar maakt. Vanwege die vrijheid en kosten zullen deelauto’s een groter onderdeel van de mobiliteitsmix worden, denkt Neeskens.

Er zijn al apps voor het OV, autodeeldiensten en navigatie. Wat voegt Beamrz toe?

Er is nu een woud aan apps waarvoor je allemaal een apart budget moet hebben. Beamrz biedt één interface met één budget. Alle vormen van vervoer komen daarin beschikbaar, en die worden realtime op elkaar afgestemd. We gaan dus uit van de realtime beschikbaarheid van een deelauto, van een automobilist die op dat moment onderweg is en iemand wil meenemen of van een fiets die dan beschikbaar is om te huren. Hiermee bieden we mensen de mogelijkheid om zelf hun mobiliteit te organiseren.

Welke stappen moet je nog zetten voordat de app gelanceerd kan worden?

We hebben dit voorjaar een kleinschalige proef in Uden gehad. In september start een proef in Eindhoven en Helmond voor het grote publiek. We beginnen met autodelen. Langzaamaan gaan we nieuwe diensten introduceren zoals OV, fiets, scooter en taxi. Eind dit jaar is de uitrol van fietsdelen en autodelen.

Wat betekent een app zoals Beamrz voor de toekomst van de mobiliteit?

Dat is natuurlijk nog koffiedik kijken, maar ik denk dat mensen meer gaan variëren in modaliteiten en dat ze flexreizigers worden. Je krijgt een ritvoorstel op basis van je persoonlijke profiel. Ook denk ik dat deelauto’s populairder zullen worden. Als je in één app duidelijk kan zien hoe duur het vervoer is, dan ga je bewuster om met je budget. Veel mensen zijn zich er niet van bewust hoe duur autobezit is. Je kunt wel zeggen dat een eigen auto je heel veel vrijheid oplevert, maar niet als je hem niet kunt parkeren of als hij heel duur wordt. Beamrz laat je vrij zijn. Sommige mensen zijn sceptisch over autodelen. De vijftiger van nu zegt: ik neem niemand mee, dat vind ik onveilig. De veertiger staat daar al makkelijker in en de dertiger vindt het al normaal. Dus dit gaat groeien, want komende generaties zijn er al klaar voor om dit te omarmen. Maar het hoeft niet, het gaat ons er vooral om dat mensen het met plezier doen, ze moeten zich niet gedwongen voelen. Het zal wel geleidelijk gaan. Onze prognose is dat het aandeel van de deelmarkt in 2025 15% van de totale vervoersmarkt is.

Heeft het OV nog wel een rol in de toekomst?

Mensen hebben nu grosso modo óf een auto óf ze gebruiken het OV. Ik denk dat dat middenstuk van flexreizigers gaat groeien. Sommige OV-aanbieders zijn bang dat wij een concurrent van de bus worden, maar dat is onterecht. Wij willen de bus juist beter integreren in het vervoersaanbod. Daardoor zullen mensen er nog steeds gebruik van maken. Het is nog wel lastig om betalingen voor het OV via onze app te laten verlopen, want het OV heeft geen boekingssysteem. Maar dat gaat denk ik veranderen; OV-aanbieders lopen anders inkomsten mis. Onze app biedt namelijk de mogelijkheid om bepaalde vervoersoorten te stimuleren, bijvoorbeeld door korting te bieden. Zo heeft onze app veel instrumenten om het reizigersgedrag te beïnvloeden.

Overheden houden ook graag grip op mobiliteit, bijvoorbeeld om verkeersdrukte te verminderen. Hoe kan Beamrz daarbij helpen?

Overheden moeten niet teveel in de weg lopen. Mobiliteit zit gevangen in concessies, regels en abonnementen. Dat leidt tot een enorme verstarring en verzuiling van mobiliteit. Daar moet de overheid meer vrijheid in geven. In de Metropoolregio Eindhoven is bijvoorbeeld net een concessie afgesloten. Daarin zit een innovatieparagraaf – die is hartstikke belangrijk. Gemeenten en bedrijven moeten meer samenwerken om verkeersproblemen op te lossen. De weg tussen Bakel en Gemert staat ’s ochtends altijd vast. Als je gaat samenwerken, kun je budget beschikbaar stellen om mensen te verleiden om bijvoorbeeld te gaan samenrijden. 10-15% minder auto’s is al voldoende om de congestie op te lossen. Wij zouden als Beamrz kunnen helpen om die problemen op te lossen, samen met werkgevers en gemeenten. Een gemeente kan aangeven welke modaliteit de voorkeur heeft, werkgevers kunnen dat faciliteren, en wij kunnen daarvoor de matching organiseren.

CV

Maarten Neeskens is sinds 1992 ondernemer op het gebied van duurzame en slimme mobiliteit en datagedreven producten en diensten. Naast Beamrz heeft hij het bedrijf Isensit, een platform dat datastreams verwerkt uit (wearable) sensoren en beacons tot persoonlijke informatie en diensten. Hij studeerde Bedrijfskader aan de Fontys Hogeschool en Economie en Merk Management aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.