Eigenaar: Provincie Noord-Brabant
Informatie via: Guust Vriends

Provincie Noord-Brabant

Omschrijving
De provincie heeft een grote set “gezondheidskaarten” beschikbaar gemaakt. Dit zijn xml bestanden maar ook (geo)tif GIS bestanden. Het betreft kaarten over fijnstof (PM2 en PM10) en stikstofdioxide (NO2), over luchtkwaliteit.

Voor het gebruiken en interpreteren van deze bestanden is raster-GIS kennis nodig. Heb je die niet, vraag dan bijv. op challengetalk of er deelnemers zijn die je hier mee kunnen helpen.

Om de datasets te verkrijgen of vragen te stellen kun je terecht op https://www.challengetalk.org/nextmobility/channels/town-square