Eigenaar:
Provincie Noord-Brabant > Gemeente Tilburg > Stappegoorweg-Ringbaan Zuid
Provincie Noord-Brabant > Gemeente ‘s-hertogenbosch > Paleiskwartier

Omschrijving

  • routenummer
  • tijd
  • locatie in WGS84 (EPSG 4326) (longitude en latitude)
  • punt snelheid
  • richting volgens gps.

Om deze datasets te verkrijgen of vragen te stellen kun je terecht op
https://www.challengetalk.org/nextmobility/channels/town-square