Brabant voelt nattigheid

Klimaatbestendig blijven bewegen

Challengehouders: DAT.Mobility, Tauw
Pitcher: Jeroen Weppner
Regio: Noord-Brabant


Praat en discussieer alvast mee op challengetalk.org!


Wat is het probleem?

Elk jaar sneuvelen de klimaatrecords, ons weer wordt extremer. Dit jaar heeft Zuidoost-Brabant last gehad van hagelstenen zo groot als tennisballen. In mei werd heel Noord-Brabant overvallen door noodweer. Daarnaast neemt ook de hitte in onze provincie toe. De groeiende hoeveelheid neerslag en wateroverlast heeft grote gevolgen voor de mobiliteit in Brabant. Het openbaar vervoer komt deels stil te liggen, tunnels komen blank te staan en wegen worden afgesloten, zodat ook autorijden en fietsen op zulke momenten tijdelijk niet meer mogelijk is. Als we in 2016 al problemen ervaring met de neerslag, hoe moet dat dan in 2030?

Een stukje achtergrond:

Door stijgende temperaturen neemt niet alleen de hitte toe – de verwachting is dat Nederland op termijn het klimaat van Bordeaux gaat krijgen – maar ook de neerslag wordt extremer. De afgelopen periode hebben we daar al iets van kunnen merken. Het KNMI is continue bezig met het voorspellen van de weersverwachting op de korte en langere termijn. Verkeerskundigen doen hetzelfde voor de mobiliteit in steden, regio’s en de provincie. Er is dus vanuit beide invalshoeken veel data aanwezig waarin we steeds nauwkeuriger voorspellingen doen over de meest kwetsbare gebieden van ons land.

Wat is de uitdaging?

Kunnen we op basis van de data over klimaatverandering en mobiliteit een inschatting maken welke delen van de provincie het meest gevoelig zijn voor de toenemende hoeveelheid neerslag en wat is het effect op de mobiliteit?

Datasets

Open Data
PDOK (geografische kaarten o.a. hoogte) – Rijksoverheid
Neerslaggegevens – KNMI
Vertragingen in OV (NDOV) – DAT Mobility
GSM-data juni 2016 van grote steden – DAT Mobility

Media

brabantvoeltnattigheid