Prettig Paleiskwartier

Ontgrendel het verkeersinfarct

Challengehouders: Gemeente ‘s-Hertogenbosch
Pitcher: Ron Bos
Regio: ’s-Hertogenbosch Paleiskwartier


Praat en discussieer alvast mee op challengetalk.org!


Wat is het probleem?

Door ontwikkelingen als flexwerken, online onderwijs en vergaande technologische mogelijkheden kunnen we steeds meer met steeds minder oppervlak. ICT brengt kansen om flexibel om te gaan met tijd- en ruimtegebruik. Toch zien we traditionele spitsuren in Paleiskwartier die zorgen voor frustratie bij bedrijven, bewoners en studenten.

Een stukje achtergrond:

Het Paleiskwartier in ‘s-Hertogenbosch is in trek. Maar door de groei ontstaan ook meer verkeersbewegingen. Bewoners, werknemers, studenten en bezoekers kunnen het gebied op bepaalde momenten van de dag slecht bereiken. Omdat we nog steeds massaal op hetzelfde moment op dezelfde plek aankomen stropen kruispunten in het gebied dicht, is het openbaar vervoer overvol tijdens de spitsperioden en zijn er te weinig mogelijkheden voor vervoer na aankomst. Mensen die wonen en werken in het Paleiskwartier geven aan bij de gemeente dat er verkeersproblemen zijn. In het Paleiskwartier wringt het in het ruimtegebruik voor mobiliteit (auto’s, fietsers, voetgangers) en de verblijfsfunctie van het gebied. Meer asfalt is daarvoor niet de oplossing.

Wat is de uitdaging?

We moeten op zoek naar beter gebruik (tijd, ruimte) van het Paleiskwartier waardoor de bereikbaarheid toeneemt. Kunnen de verschillende manieren van vervoer beter worden afgestemd? Is het mogelijk het gedrag van gebruikers te veranderen?

Datasets

Open data
Actuele reistijden gedurende de spitsuren – ‘s-Hertogenbosch/TomTom
Informatie over inwoners per postcode (visualisatie) – nrc/CBS
Buurtmonitor (bevolkingsopbouw, oppervlakte, OZB-waarde, werkeloosheid, criminaliteit, voorzieningen etc.) jivereport – ‘s-Hertogenbosch
Open Geo Data Portaal – ‘s-Hertogenbosch
Parkeerdata van Oosterhout en ‘s-Hertogenbosch – Vialis
Verkeersmodellen
Onderwijs
Gezondheid
VRI’s, Parkeercijfers en Modal Split Paleiskwartier

Aanvullende info
Informatie over inwoners per postcode (visualisatie) – nrc/CBS
Benchmark van gemeenten (allerlei sociale info gevisualiseerd) – King/VNG
Onderzoeksrapporten: sociaal tot fysiek en tevredenheidsonderzoeken – ‘s-Hertogenbosch
Stad in cijfers – ‘s-Hertogenbosch

Media

prettigpaleiskwartier1 prettigpaleiskwartier3

prettigpaleiskwartier2