Minder is meer

Mobiliteit op maat in het buitengebied

Challengehouders: Provincie Noord-Brabant, Regiotaxi Noordoost-Brabant
Pitcher: John Kuijs
Regio: Noordoost-Brabant


Praat en discussieer alvast mee op challengetalk.org!


Wat is het probleem?

Noordoost-Brabant is een gebied met veel kleine kernen. Dat maakt het organiseren van mobiliteit complex en duur.

Een stukje achtergrond:

De gevoelsmatige en werkelijke behoefte aan mobiliteit lijken elkaar niet goed te overlappen: mensen willen graag gebruik kunnen maken van vervoer wanneer het nodig is, maar het hoeft er voor hen niet altijd fysiek te zijn. Daardoor is een fijnmazig netwerk van allerlei vervoersstromen ontstaan: openbaar vervoer, regiotaxi, doelgroepenvervoer, busjes, bakfietsen en zelfs schepen. Zo’n netwerk voorziet heel versnipperd in telkens enkele behoeften en kan niet voorzien in de totale vraag. Het is daardoor als totaal niet optimaal en door deze situatie zijn al met al meer mobiliteitsoplossingen nodig in plaats van minder. Een wirwar!

Wat is de uitdaging?

Is er een manier om van vervoersstromen zodanig in beeld te krijgen, te combineren of op een andere manier te plooien zo dat er kan worden ingespeeld op de behoeften in Noordoost-Brabant? Hoe krijgen we meer kwaliteit met minder kwantiteit en hoe zorgen we dat inwoners dat ook zo ervaren?