header-datum

The Next Mobility Hack recap

Nu alle stof is neergedwarreld is het mooi om terug te kijken op wat de eerste grote mobiliteitshackathon in Brabant heeft opgeleverd. Ook benieuwd naar de winnaars van de verschillende awards en de oplossingen die uit de hackathon zijn gekomen? Hieronder vind je een korte recap per challenge en lees je over de follow-up. Vergeet niet de vele foto’s op onze fotopagina te checken – en op het Vimeo-kanaal van BrabantKennis vind je bovendien nog veel meer mooi materiaal over de hackathon!

nmh

CHALLENGE #1: FUN COMMUTE – Maak reizen weer leuk, verbeter de reizigersbeleving!

Concept
WeGo-applicatie die reisadvies geeft en dat koppelt aan je agenda, zodat je tijdig signaal krijgt wanneer je moet vertrekken. Hierin kun je ook je persoonlijke voorkeuren meegeven, zoals de tijd die je ‘s ochtends nodig hebt tussen opstaan en vertrek. De sociale component van de applicatie is #socialtalk waarmee je contact legt met medereizigers, bijvoorbeeld om te netwerken. De applicatie geeft ook data terug aan de wegbeheerder over reispatronen en persoonlijke voorkeuren. Mogelijk is dit ook interessant voor opleidingsinstituten bij het opstellen van lesroosters.

Quote Astrid Zwegers (ITS Bureau)
“Het koppelen van reisinformatie aan #socialtalk is een interessant idee dat het reizen zeker leuker zal maken. Verder was de applicatie mooi vormgegeven.”

Follow-up
De studenten hadden nog meer ideeën die per email gedeeld worden. Samen bekijken we hoe we dat verder kunnen brengen.

nmh2

CHALLENGE #2: MINDER IS MEER – Mobiliteit op maat in het buitengebied

Best Concept Award (1e prijs)

Concept
Door het combineren van openbaarvervoerdata met regiotaxidata ontstaan er mogelijkheden voor multimodaliteit: namelijk de aansluiting van regiotaxi’s op het openbaar vervoer. Zo maak je de afstand tot een ov-halte klein. Het is belangrijk om dit voor de regio te synchroniseren.

Quote John Kuijs (provincie Noord-Brabant)
“Een hele interessante en goede aanpak om de data op een landkaart inzichtelijk te maken! Wat ons betreft een terechte winnaar!”

Follow-up
Het team is uitgenodigd om samen te kijken hoe het idee verder uitgewerkt kan worden en hoe vervolgstappen eruit kunnen zien.

3

CHALLENGE #3: A NEED TO FLOW – Hoe zet je mensen op een ander spoor

Concept
De studenten hebben in eerste instantie gedacht in de richting van oplossingen die al bestaan en onvoldoende werken, zoals carpoolen en thuiswerken. Toen ze uitzoomden naar de fileproblematiek op landelijk niveau kwamen ze tot nieuwe inzichten. Ze ontwikkelden een concept van een app die als volgt werkt: op basis van twee databronnen (capaciteit-intensiteitsverhouding op een bepaald tracé en GPS-informatie) vertelt de app aan de gebruiker precies wanneer er hoeveel file op zijn/haar route staat. De gebruiker krijgt vervolgens een route aangeboden die (op berekening van de capaciteit-intensiteitsverhouding) geen file kent en een beloning als hij/zij hier gebruik van maakt. Deze beloningen lopen uiteen van een kopje koffie tot een autowasbeurt of korting op de APK. De gebruiker kiest welke beloning hij/zij wil en mijdt het drukke tracé. De bedrijven die de kortingen aanbieden financieren de app omdat zij hiermee een nieuwe klantenkring aanboren. Dit businessmodel hebben de studenten mooi verwerkt in hun presentatie.

Quote Jos Kalfsbeek (Twynstra Gudde)

De studenten hebben ons geholpen om op een andere manier naar het vraagstuk te kijken.

“Omdat het project zich focust op het traject Deil-’s-Hertogenbosch-Vught, zoomen we niet (zoals de studenten wel deden) uit naar de landelijke problematiek om tot nieuwe inzichten te komen. Daarnaast leggen de studenten combinaties tussen databronnen die wij nog niet gelegd hadden. Ten slotte leverde het onderzoek ook praktische inzichten op, waarmee we direct iets kunnen. Zo hebben de studenten uit de data gehaald dat 50% van de spitsrijders op de A2 dagjesmensen zijn. ”

Met dit soort inzichten kunnen we oplossingen in hele andere domeinen zoeken, wat erg waardevol is.

Follow-up
De uitkomsten zijn inmiddels besproken in het projectteam van de MIRT-verkenning. We gaan onze groep vragen om hun ideeën verder uit te werken.

nmh4

CHALLENGE #4: OV-EXPLOSIE STAPPEGOOR – Meer drukte door mbo-ov-kaart

Greatest Potential Award

Concept
Studenten stimuleren om meer gebruik te maken van de fiets dan van de bus. Dit zou bereikt kunnen worden door de fietsroute van CS Tilburg naar Stappegoor te optimaliseren en een stimuleringsprogramma op te zetten voor studenten waarin zij beloond worden voor het gebruik van de fiets. Het idee is dat zij via de fietsroute meteen ook stroom opwekken die geleverd wordt aan de stad.

Quote Koen van Waes (gemeente Tilburg)
“Leuk idee. Op meerdere plekken in het land wordt gekeken naar beloningsprogramma’s voor het stimuleren van fietsgebruik onder studenten. Voor Tilburg zou dit een oplossing kunnen bieden, gezien het hoge aantal studenten. Niet alleen voor Stappegoor, maar ook voor de vele andere onderwijsgebieden (University Campus, Cobbenhagenlaan etc.)”

Follow-up
Het team wordt uitgenodigd bij de gemeente Tilburg om haar verhaal te presenteren. Samen met de provincie wordt bekeken of hiermee verder wordt gegaan en hoe het een plek kan krijgen in de mobiliteitsaanpak van Tilburg.

nmh5

CHALLENGE #5: PRETTIG PALEISKWARTIER – Ontgrendel het verkeersinfarct

Innovation Award

Concept
Geconstateerd werd dat het aantal studenten dat dagelijks ‘s-Hertogenbosch binnenkomt vele malen groter is dan dat er in de stad wonen. Met dat gegeven is het idee van ‘Smart Student Housing’ als oplossing genoemd: een soort Netflix-abonnement op studentenkamers, zodat ook buitenlandse studenten of stagiairs tijdelijk in de stad kunnen gaan wonen. In ruil voor inleveren van de ov-studentenkaart kan dat budget als huur gebruikt worden voor de kamers. Daarnaast werd opgemerkt dat studeren niet langer zozeer college volgen op locatie is, maar meer samenwerken op locatie wordt. Colleges worden MOOCs die via internet thuis gevolgd worden, maar daarentegen ontstaat steeds meer de behoefte aan ontmoeten. Dit pleit voor een andere focus van het onderwijsgebied: minder verkeersfunctie en meer verblijfsfunctie. Dat laatste biedt ook kansen om spitsen te spreiden: door nog na colleges te bufferen (studenten blijven nog even in de stad hangen) ontlasten we de spits: spitsspreiding in plaats van spitsmijding.

Quote Ron Bos (gemeente ’s-Hertogenbosch)
“Haalbaar idee of niet, volgens mij is het van belang te gaan toetsen bij de scholen hoe de ‘school 2.0‘ eruit gaat zien over 5 tot 10 jaar en vanuit deze behoefte te kijken wat dat aan mobiliteit vraagt: of er juist meer of minder behoefte is aan ontmoetingsruimte.

Dat is de belangrijkste les die we moeten leren: meer vanuit de eindgebruiker redeneren. Ook de verbreding van een mobiliteitsagenda naar meerdere stedelijke doelen is een sterk element in deze challenge. Mobiliteit is en blijft altijd ‘een afgeleide van’.

Ook met nieuwe data en tools moeten we goed blijven kijken naar de bredere trends: waarom is het een probleem?”

Follow-up
Allereerst zijn de bevindingen voorgelegd aan een breder comité, namelijk ook aan ruimtelijke ontwerpers. Het is belangrijk om in een volgend mobiliteitsbeleid deze brede blik vast te houden. Het voornemen is om meer met de doelgroepen zelf in gesprek te gaan (‘Wat is hun belevingswereld?’, ‘Wat zijn ontwikkelingen rondom een ruimtelijke functie als onderwijs?’). Ook willen we meer met studenten doen, wellicht in een vergelijkbare ‘hackathon’-vorm.

nmh6

CHALLENGE #6: BRABANT VOELT NATTIGHEID – Klimaatbestendig blijven bewegen

Best Use of Data Award
Ultimate Hacker Award (Kim Smulders)

Concept
Het idee was tweeledig: kijk naar het verleden (juni 2016) en doe een voorspelling voor de toekomst. Concreet hebben de hackers zich hierop geconcentreerd: het combineren van KNMI-data van juni 2016 – waarin het regelmatig hevig regende in de provincie – met ov-data en reistijden en onderzoek of de hevige neerslag leidde tot vertragingen. Wat betekent dit voor de toekomst, als het aantal dagen met hevige neerslag verdubbelt?

Quote Jeroen Weppner (DAT.Mobility)
“Erg leuk gedaan! Er is veel werk verzet in korte tijd. Het in rij en gelid zetten van de data bleek enorm veel werk, waar snel fouten in gemaakt kunnen worden. Mede dankzij hulp van Els (NDW) en Stefan (ov-data) en eigen kunde van het team heeft dit tot een mooi resultaat geleid. Het team pikte zaken snel op en had een onuitputtelijke inzet. ”

Follow-up
Het is de wens van DAT.Mobility om realtime neerslaginfo te combineren met actuele verkeersinfo en zodoende een voorspelling te kunnen doen over afgesloten tunnels en wegen. We moeten dit samen met Tauw oppakken in een model. Het is echter nog geen kant en klaar product – dat moet ontwikkeld worden en er moet een businesscase (uiteindelijk moet er als commercieel bureau toch iets aan verdiend worden) opgesteld worden. Op dit vlak is er echter best wel wat concurrentie.

nmh7

CHALLENGE #7: SLIMME ELEKTRISCHE BUSSEN IN EINDHOVEN – Modern laden om het elektriciteitsnet optimaal te gebruiken

Concept
Het team heeft een concept voor een applicatie ontwikkeld dat de agenda van medewerkers en busschema’s real time koppelt aan de beschikbaarheid van energie op het elektriciteitsnet. Op die manier kan ervoor gezorgd worden dat het net geen te hoge piekbelastingen kent (= voorkomen van forse investeringen in koper) en dat er op slimme momenten (beschikbaarheid duurzame en lage prijzen) energie wordt verbruikt, al dan niet met stationaire energieopslag. Het team heeft het idee goed uitgewerkt door de agenda van medewerkers te koppelen aan de laadbehoefte.

Quote Jaap Willems (ATEPS)
“Ze hadden dit in een mooie presentatie verwerkt met een kloppend app-concept en een aantal leuke interfaces naar de eindgebruiker (zowel EV-rijder als EV-bus). Het was mooi geweest als ze ook nog de agendakoppeling hadden gemaakt in combinatie met bijvoorbeeld de realtime energieprijzen.”

Follow-up
Er is momenteel een klantvraag voor deze applicatie. We zullen als challengehouders op zoek moeten gaan naar een manier waarop de app gebouwd kan worden. Bovendien is er een klantvraag om de bezettingsgraad van laadinfra te verhogen op een werklocatie als de High Tech Campus.

nmh8

CHALLENGE #8: PLUG VAKER – Zorg dat plug-in-rijders echt duurzaam worden

Concept
Goede presentatie! Het team bedacht een leuk concept om de leaserijder te verleiden meer elektrisch te rijden (‘carrot and the stick’). Ofwel, zoals het team het samenvatte: Plug ‘m erin!

Quote Hans Brouwhuis (VIBe)
“In feite was het in potentie een winnaar als er een slimme analyse was gemaakt van de beschikbare data. Deze kwam niet naar voren in de presentatie en dat is een gemiste kans.”

Follow-up
Eigenlijk zou deze challenge nog een keer overgedaan moeten kunnen worden, en dan met de focus op het leggen van slimme kruisverbanden in de data.